Regionen är också ansvarig för omsorgsfrågor, och som förtroendevald är du både en viktig kontaktyta och ett stöd för LRFs lokalavdelningar och kommungrupper i deras lokala arbete.

Tillsammans med dina kollegor i regionstyrelsen prioriterar du vilka fokusområden som är viktigast för er region och era lokala medlemmar. Du bidrar sedan i de frågor du kan göra störst skillnad utifrån ditt eget intresse, engagemang, kompetens och nätverk.

Det är regionstyrelsen som ansvarar för regionstämman och som ledamot kan du bli utsedd att representera din region på LRFs riksförbundsstämma. Det innebär att du företräder och driver motioner som lokalavdelningarna från regionen röstat fram.

Som förtroendevald i regionstyrelsen är du med och beslutar om motioner om viktiga frågor för hela landets LRF.