Styrelsearbetet inriktas främst på behandling av strategiska frågor och styrelsen ska bland annat se till att organisationen är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och dess ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Riksförbundsstyrelsen utfärdar riktlinjer i policyfrågor och beslutar om verksamhetsplan och budget för LRF ideell förening och LRF förening u p a (inklusive LEAB).

Styrelsens ledamöter representerar också LRF i olika externa sammanhang samt leder/deltar i ett antal interna organ och arbetsgrupper.

Att vara invald i riksförbundsstyrelsen innebär att man fått det högsta förtroendet man kan få av LRF-medlemmarna och man har därför ett stort ansvar i att förvalta det förtroendet.

Styrelsen har regelbunden kontakt med medlemmarna, genom i första hand ordförandena i regionerna, representanter för organisationsmedlemmarna och LRF Ungdomens riksstyrelse. Detta sker genom återkommande möten i regionala rådet, branschrådet, riksförbundsrådet och i den kooperativa samrådsgruppen.