I din roll som förtroendevald är du också en viktig del av det gröna näringslivets starka nätverk, vars tentakler når långt utanför Sveriges gränser via samarbete med systerorganisationer i EU. Tillsammans med andra företagare, anställda och studenter under 36 år driver du framtidsfrågor kring jord- och skogsbruk och visar vilka fantastiska jobbmöjligheter som finns inom den gröna näringen.

Årsmöte, verksamhetsplan, dokumentation och redovisning är en del av arbetet som förtroendevald och som stöd finns checklistor, mallar och hjälp att få från dina kollegor i någon av LRF Ungdomens 21 regionala styrelser runt om i landet, eller i riksstyrelsen.