Valberedningens roll är viktig. Därför har vi tagit fram en handbok för att underlätta och inspirera i det arbetet. Handboken riktar sig till lokalavdelningen, men innehåller tips och tankesätt som även en regional valberedning kan dra nytta av. Du hittar den under Relaterat.

Arbetet för dig i valberedningen pågår under hela året. Se en sammanställning över detta i "Årshjulet", under Relaterat

2021statistikFvalda.pdf Valberedning | PDF (482 kb)