I ditt uppdrag som valberedningsledamot är det viktigt att du deltar på träffar och aktiviteter, så att du lär känna vilka personer och kompetenser som finns och om någon kunskap eller erfarenhet behövs i lokalavdelningen.

Valberedningens fyra uppgifter:

  1. Lära känna lokalavdelningen: Vad gör avdelningen och styrelsen?
  2. Granska styrelsen: Hur fungerar styrelsearbetet idag?
  3. Hitta nya ledamöter: När så behövs, hitta nya personer som kan ta plats i styrelsen.
  4. Ta fram och presentera förslaget: Hur ska den nya styrelsen se ut, hur ska förslaget presenteras?

Här kan du hitta mer information om hur valberedningsarbetet går till.
(pdf-fil)

Min handlingsplan.pdf Valberedning | PDF (250 kb)
2021statistikFvalda.pdf Valberedning | PDF (482 kb)