Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i branschen – som företagare, som ägare, medarbetare och förtroendevald. Det är viktigt inte minst för att unga ska trivas i en attraktiv och modern bransch.

Som grund för jämställdhetsakademins arbete finns ett tiotal rapporter som tagits fram under åren. Här finns rapporterna samlade. Utöver att ta fram aktuell fakta och statistik är en viktig del av arbetet att kommunicera och driva opinion. ​​​​​​​

Ett axplock av arbetet 2021

Representanter från LRFs Jämställdhetsakademi har skrivit krönikor om jämställdhet i Land Lantbruk:

Karolina Lagerlund

Dorit Greve

Stina Bergström

Katarina Wolf

I en filmad intervju berättar Palle Borgström om LRFs jämställdhetsarbete

Jämställdhetsakademin finns på facebook

LRF har skrivit under en avsiktsförklaring som SLU har tagit initiativ till, om ökad jämställdhet och jämlikhet i den gröna sektorn

Anna Iwarsson ny ansvarig för akademin

Anna Iwarsson tar från och med nu över ansvaret för LRFs Jämställdhetsakademi efter Stina Bergström som haft uppdraget i närmare tre år. Samtidigt flyttar ansvaret för LRFs Jämställdhetsakademi från avdelningen för ledningsstöd till Folkrörelseutvecklingsenheten. Anna Iwarsson nås på: anna.iwarsson@lrf.se, 079 060 33 56.