När du för första gången väljs in i en lokalavdelning, kommungrupp, regionstyrelse eller LRF Ungdomen bjuder din region in dig till en dag där du får träffa andra nyvalda. Tillsammans diskuterar ni ert uppdrag och får lära er mer om regionens verksamhet och LRFs arbete.

Under hela ditt förtroendeuppdrag erbjuds du sedan utbildningar och träffar med syfte att inspirera och utveckla dig i din roll som förtroendevald.

Finns det något särskilt område som du eller din styrelse skulle vilja utvecklas i?
Kontakta i så fall ditt regionkontor eller vänd dig till utbildning@lrf.se

Webbutbildning - Förtroendevald

En utbildning för dig som är ny förtroendevald eller intresserad av att engagera dig i LRF. Har du redan ett uppdrag kan du i denna utbildningen få tips och idéer när det gäller aktiviteter eller hur du bäst påverkar både politiker och LRF.

Läs mer och gå utbildningen här.

Webbutbildning - Föreningens pengar

En webbutbildning för dig som vill lära dig mer om de ekonomiska termer och uttryck som används i kooperationer och ekonomiska föreningar.
Utbildningen går igenom bland annat olika typer av insatskapital, finansiering, bokslut och vinster. Det tar 20-30 minuter att gå igenom hela utbildningen, som dessutom innehåller en praktisk ordlista och lärorika övningar.

Gör utbildningen här.

Film och kunskapstest om kooperation

Lär dig mer om det kooperativa företagandet i Sverige, och testa dina kunskaper.

LRF, och organisationen Svensk Kooperation, har tagit fram korta informationsfilmer om kooperationen i Sverige. Till filmerna finns också ett quiz, ett digitalt kunskapstest, om kooperation i stort, både i Sverige och internationellt. Filmerna finns här och frågesporten finns här

Föreläsningsfilm om samtalsteknik

Samtalsteknik har du nytta av i många olika sammanhang, både när du pratar med enskilda personer och med grupper.
LRF har därför tagit fram några korta föreläsningsfilmer som ger konkreta tips och råd. Till varje film finns frågor att fundera över och diskutera kring. Använd filmerna som diskussionsunderlag i till exempel din lokalavdelning eller personalgrupp för att diskutera hur ni pratar med potentiella och befintliga LRF-medlemmar för att till exempel fråga om någon vill ta på sig ett förtroendemannauppdrag. 

Läs mer och gör utbildningen här.