Tillsammans med vårt studieförbund skapar vi ledar- och föreningsutveckling, folkbildning och opinionsbildning. Likt som LRF, så finns SV i hela landet.

Du hittar kurser och SV-avdelningar här.