Vi behöver dina idéer för att utveckla LRF. Du skriver in din idé under den rubrik du tycker passar bäst till din idé, passar dom flera räcker det med att du skriver in idén under en av rubrikerna. Du behöver inte skriva in något under varje fält för att delta. Men vi vill gärna veta vem du är i form en de sista frågorna.

Har du frågor? Mejla in dom här.

Engagemang
 
 
Jämställdhet/mångfald
 
Demokrati inom LRF
 
Gemenskap
 
 
Kraftfull och inflytelserik organisation
 
 
 
Är svaren ett resultat från en grupprocess?*
Om du deltagit i grupprocess, vilken grupp tillhör du?
 
Vad stämmer in på dig?