Engagemang
 
Jämställdhet/mångfald
 
Demokrati inom LRF
 
Gemenskap
 
Kraftfull och inflytelserik organisation
 
 
Är svaren ett resultat från en grupprocess?*
Om du deltagit i grupprocess, vilken grupp tillhör du?
 
Vad stämmer in på dig?