Men det finns utmaningar. LRF har till exempel varit uppbyggt på liknande sätt sedan starten 1929 och det är svårt att rekrytera förtroendevalda, ett problem som andra medlemsorganisationer också brottas med. Med det följer en åldrande förtroendemannakår och skev könsfördelning i många lokala styrelser. Mötesformerna upplevs inte alltid som moderna, samtidigt som det finns ett sug att engagera sig i specifika frågor utan att ta ett formellt uppdrag.

Som nyvald förbundsordförande gjorde Palle Borgström under förra hösten en turné för att känna av temperaturen, lyssna och diskutera hur LRF bättre kan ta vara på medlemmarnas engagemang.

– Min vision är att LRF ska möta medlemmarna där de befinner sig och erbjuda former för engagemang och påverkan som är attraktiva. Vi måste också fundera på hur vi tar hand om nya medlemmar som inte attraheras av de former för engagemang som LRF erbjuder idag?

Nya påverkansvägar, nya mötesplatser och högt i tak för innovativa idéer tycker Palle Borgström är förutsättningar för en modern folkrörelse. Liksom en digitalisering som kan skapa nya möjligheter för demokrati och inflytande.

– En knäckfråga blir hur vi med ny teknik, digitala nätverk och sociala medier kan nå fler och få dem att påverka mer. Jag tror att medlemsdialogen kommer att bli en spännande och inspirerande förändringsresa, säger Palle Borgström.