Vi önskar en framtida folkrörelse med medlemmar som upplever stark framtidstro, starkt medlemsinflytande och stark gemenskap för påverkan framåt. Hur når vi dit?  

Läs vår strategi över hur vi ska stärka LRF som framtidens folkrörelse. (PowerPoint)