Sommarens extrema väder med torka och bränder visar på betydelsen av en samlad folkrörelse. När vi är många och starka kan vi påverka regering och opinion kraftfullt ihop.

Sätten att engagera sig har förändrats över tid. Framtidsforskningen visar att det finns två trender som påverkat folkrörelsementaliteten.

Den första är ökad individualisering som förändrar vårt synsätt på hur engagemang kan kanaliseras. Fler än någonsin vill engagera sig men arbetsformerna behöver vara individanpassade och självvalda. När individens personliga varumärke kan relatera till organisationens ökar engagemanget ytterligare. 

Den andra trenden är den digitala folkrörelsen. Teknikutveckling har flyttat påverkansmakten från traditionella former till digitala nätverk och sociala medier. Vi står därmed inför ett paradigmskifte där vi behöver bli ännu skickligare på att kanalisera engagemang och medlemsinflytande digitalt, för att lyckas sprida mer makt till fler.

Det är genom en levande folkrörelse LRF kan vara framgångsrikt i sitt arbete för det gröna näringslivet och en inflytelserik företagarorganisation. Därför startar vi en bred medlemsdialog om hur du som medlem vill att vi möter dagens och morgondagens behov. Hur kan LRF resa sig ur den tuffa sommaren för att utvecklas som framtidens mest kraftfulla folkrörelse? Du kan redan nu dela med dig av dina idéer på Facebookgruppen “Vi är LRF”. 

Mona Abou-Jeib
Folkrörelsechef