Efter torkan och bränderna sommaren 2018 blev det ännu tydligare vad medlemskapet i LRF handlar om – gemenskap och sammanhållning.

Styrkan i LRF och våra insatser för varandra och andra har imponerat på resten av samhället.Tillsammans kan vi göra det man inte mäktar med på egen hand.

Många är fler, det såg vi sommaren 2018, och det är det som är grejen med LRF.

Här till höger finns broschyren att öppna och läsa eller ladda ner.