Hur uppdraget ser ut bestäms i varje region. Det är meningen att du själv ska få vara med och påverka hur du vill jobba med värvningen. Det finns två vanliga sätt att jobba. Det ena handlar om att ställa frågan direkt på en mötesplats eller via telefonen. Det andra är att hjälpa och stötta lokalavdelningarna med att rekrytera medlemmar.

Ett ambassadörsuppdrag är inte en anställning. Det är mer att likna vid ett förtroendeuppdrag, fast för en begränsad fråga.

LRFs verksamhet bygger på ideella krafter och det är också grundtanken i ambassadörsuppdraget. Varje region beslutar hur ersättning för utlägg och tid ser ut. Kontakta din region och berätta hur du vill engagera dig.

Möten för ambassadörer

Via regionen har ambassadörerna kontakt och träffas regelbundet under året för att diskutera uppdraget och kanske ha utbildningsdagar. Aktiviteterna kan se olika ut beroende på vilken LRF-region du tillhör. Kontakta regionkontoret för att få veta mera.