Här finns det tips om hur du kan ta reda på mer, och återkomma med svar:

Föreläsningsfilm om samtalsteknik

Samtalsteknik har du nytta av i många olika sammanhang, både när du pratar med enskilda personer och med grupper. 
LRF har därför tagit fram några korta föreläsningsfilmer som ger konkreta tips och råd. Till varje film finns frågor att fundera över och diskutera kring. Använd filmerna som diskussionsunderlag i till exempel din lokalavdelning eller personalgrupp för att diskutera hur ni pratar med potentiella och befintliga LRF-medlemmar för att till exempel fråga om någon vill ta på sig ett förtroendemannauppdrag. 

Läs mer och gör utbildningen här.