Fakta om förmåner läs här eller ring till Medlemsservice 010-184 40 00. 
Räkna ut medlemsavgiften 
Fakta om vad LRF tycker och gör  

Argumentation. Det finns ett antal broschyrer och foldrar med goda argument för medlemskap. Dessa beställer du kostnadsfritt här.

Här finns profilmaterial för utställningar
Beställ en rollup för din utställning. 

Ska du närvara på ett möte och vill ha inspiration och regionalt material, kontaktar du regionkontoret. Det finns ofta ett färdigt material att ta med.

Behöver du stärka dina argument för att vara med i LRF? Så här säger medlemmarna. Läs, skriv ut, ta med! Argumentsamling i pdf-format.

LRFs hjärtefrågor. Har man ett engagemang eller en åsikt kring någon av de frågor vi driver så är det ett starkt skäl att bli medlem. Läs om våra hjärtefrågor

Värva nya medlemmar. Ett sätt att värva medlemmar är att bjuda in även ickemedlemmar till en aktivitet och fråga dem på plats. På många av våra mötesplatser finns både medlemmar och de som kan tänka sig att bli medlemmar. Kontakta din region för att få mer hjälp.

Här finns material för medlemsvärvning som du kan beställa eller skriva ut själv.

Det är enkelt att ansöka om medlemskap. Det är bara att fylla i formuläret