Målet för LRFs medlemsutveckling är att vi ska bli 150 000 företagarmedlemmar år 2030. I strategin för medlemsutveckling berättar styrelsen om hur det ska gå och hur ansvaret ska fördelas.

Om du vill ha tips på vad du kan göra eller om du har en åsikt, ta kontakt med din region eller någon på enheten Medlemsutveckling och försäljning.

Här finns en kort version om vad som ska göras för att nå målet
Här finns hela strategin
Här finns en bilaga som beskriver våra målgrupper