Fram till den 29 september gäller nedanstående rekommendationer, i kombination med ”allmänt sunt bondförnuft”, för sammankomster och möten:

Inomhus utan anvisade platser får max 50 personer träffas.
Inomhus med anvisade platser får max 300 personer och högst åtta personer per sällskap träffas. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Utomhus utan anvisade platser gäller max 600 personer.
Utomhus med anvisade platser max 3 000 personer och högst åtta personer per sällskap. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Digitala möten är fortfarande en bra möjlighet, utan smittskyddsbegränsningar. Vill ni boka ett digitalt LRF-möte, hjälper Utskick & Layout er att ordna möteslänk via Teams. Utskick & Layout hjälper givetvis till om ni vill bjuda in till fysiska aktiviteter också. Läs mer här

Kontakta er lokala SV-avdelning om ni vill starta en studiecirkel.

LRF som organisation följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer under pandemin. LRF-personalen kommer att, om möjligt, arbeta hemifrån september månad ut. Vi hoppas och förbereder oss för att kunna bedriva vår verksamhet utan restriktioner från den 1 oktober.

Följ Folkhälsomyndighetens webbplats eller nyhetssändningar för aktuell information.

Hälsningar från LRF Regioner & Folkrörelseutveckling