Folkhälsomyndigheten har meddelat om vissa lättnader i rekommendationerna från och med den 1 juni gällande hur många man får träffas utomhus.

För att främja medlemsmöten och folkrörelsen får max 100 personer träffas utomhus from 1 juni förutsatt att man följer alla försiktighetsåtgärder. Vi vill uppmana till försiktighet och påtala det stora ansvaret man har som arrangör. För att göra dessa möten så säkra som möjligt föreslår vi att man följer FHM allmänna råd

Vi ber alla inom LRF att hålla i och hålla ut ett tag till. Gör vi det hjälper vi till att trycka tillbaka smittspridningen och bidrar till att samhället snabbare kan öppna upp helt igen när väl smittspridningen är på nivåer som tillåter det.

Men än är det för tidigt att ropa hej. Efter drygt ett år med pandemin som ställde hela vår värld på ända ber vi om er uthållighet och kämparanda ett tag till!

Vänliga hälsningar,
LRFs operativa krisgrupp
Erik Pihlo
Anna Lundell
Anna Reuterswärd
Annica de Jong
Christoffer Rinman
Gunnar Gidefelt
Göran Almberg