Ladda ner den föredragningslista som gäller för dig genom att klicka på namnet på aktuell lista.

Riks

2021 Riks (standardlista) - föredragningslista lokalavdelning
2021 Riks (standardlista) - föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning

2022 Riks (standardlista) - föredragningslista lokalavdelning
2022 Riks (standardlista) - föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning

Regionala listor


Gotland
Föredragningslistor lokalavdelning
Föredragningslistor vid sammanslagning lokalavdelning

Jönköping
Föredragningslistor lokalavdelning
Föredragningslistor vid sammanslagning lokalavdelning

Norrbotten

Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning

Skåne
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning

Södermanland
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning
Föredragningslista kommungrupp

Västerbotten
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning

Västra Götaland
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning
Föredragningslista lokalavdelning beslut om stadgefri avdelning
Föredragningslista lokalavdelning och kommungrupp beslut om stadgefri avdelning
Föredragningslista kommungrupp 

Örebro
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning
Föredragningslista kommungrupp

Östergötland
Föredragningslista lokalavdelning
Föredragningslista vid sammanslagning lokalavdelning
Föredragningslista kommungrupp