När vi träffas exkluderar vi ingen, varken ovaccinerade eller personer i riskgrupp. Vi hjälps helt enkelt åt så att vår verksamhet kan genomföras på bästa sätt.   

Digitala möten är fortfarande en bra möjlighet. Vill ni boka ett digitalt LRF-möte, hjälper Utskick & Layout er att ordna möteslänk via Teams. Utskick & Layout hjälper givetvis till om ni vill bjuda in till fysiska aktiviteter också. Läs mer här

Följ Folkhälsomyndighetens webbplats eller nyhetssändningar för aktuell information när det gäller större evenemang och/eller lokala restriktioner.