Det har inkommit frågor om förhållningssätt till möten utomhus och hur många personer som kan träffas. Med anledning av detta vill vi i den operativa krisgruppen tydliggöra vad som gäller:
 
När det gäller allmänna sammankomster, såväl allmänna som privata, säger rekommendationerna att högst 8 personer får träffas. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 
Det innebär att möten som arrangeras i LRFs regi ska följa detta. 
 
Vi vill uppmana alla inom LRF att hålla i och hålla ut ett tag till. Gör vi det hjälper vi till att trycka tillbaka smittspridningen och bidrar till att samhället snabbare kan öppna upp igen när väl smittspridningen är på nivåer som tillåter det. 
 
Men än är det för tidigt att ropa hej. Tretton månader in i pandemin som ställde hela vår värld på ända ber vi om er uthållighet och kämparanda ett tag till!
 
Vänliga hälsningar,
LRFs operativa krisgrupp
Erik Pihlo
Anna Lundell
Anna Reuterswärd
Annica de Jong
Christoffer Rinman
Gunnar Gidefelt
Göran Almberg