Samlat under Mina uppdrag hittar du verktyg som låter dig sköta mycket av administrationen i lokalavdelningen direkt på webben. Beroende på hur ditt förtroendeuppdrag ser ut har du tillgång till olika många verktyg. 

Mina uppdrag

Här ser du vilka förtroendeuppdrag du har. Du hittar också kontaktuppgifter till alla ledamöter i styrelsen och till aktuella valberedare.

Medlemslistor

Som styrelseledamot eller valberedare kan du hämta medlemslistor över aktuella, nya och avslutade medlemskap.

Valrapport

Efter avslutat årsmöte ska den nyvalda styrelsen rapporteras in. Om du gör det i valrapportsverktyget så når uppgifterna fram snabbare och du får hjälp att hitta rätt person vid nyval.

Verksamhetsberättelse

Om du skapar er verksamhetsberättelse här, slipper du ange uppgifter som redan finns i LRFs medlemssystem, till exempel vilka som suttit i styrelsen under året. När du är klar kan du skicka in verksamhetsberättelsen och skriva ut den eller spara som pdf.

Detaljerade uppgifter om förtroendevalda

Förutom kontaktuppgifterna till valberedare och styrelsemedlemmar kan du också välja att se detaljerade uppgifter om alla personer. Den listan kan du också skriva ut eller spara som pdf.