Från 2020 så används endast A-post, detta på grund av att Postnord tagit bort hantering av B-post med färre än 500 mottagare.

Du kan ladda ner prislistan som pdf här.

 

 SMS   

 37 öre/st

 E-post 

 5 öre/st

Mitt i byn-annons (Land)*

300 kr/st

 

Vykort (färg, tjockare papper)

A5

 7,68 kr/st

A4

 8,44 kr/st

 

Kuverterade utskick

På grund av att adressen trycks på framsidan av första arket går det oftast åt minst två ark för att inte brevets innehåll ska hamna på en baksida.

1 ark                                                                           8,50 kr/st
2 ark                                                                           8,85 kr/st
3 ark                                                                           9,20 kr/st
4 ark                                                                           9,55 kr/st

För kuverterade utskick med fler ark, kontakta oss för priser.

 

*Regionens utskickspolicy bestämmer om annonsering i Land är tillåtet eller inte.