Alla huvudmedlemmar kan välja bort tidningen i pappersformat. Är du fullt betalande huvudmedlem, dvs ej studerande eller medlemmar under 28 år som har en reducerad medlemsavgift, så får du 250 kr rabatt på medlemsavgiften.

Rabatt utgår om det gått högst 30 dagar sedan medlemsavgiften betalades eller om avgiften inte är betald ännu. I annat fall kommer rabatten först på nästa år.

Jag väljer att enbart läsa Landpaketet i digitalt format

 

Varför får jag enbart 250 kr rabatt om jag väljer bort papperstidningen?
Tidningarna i Landpaketet, Land, Land Lantbruk och Land Skogsbruk är en medlemsförmån som ingår i medlemskapet. I Land Lantbruk finns LRFs medlemssidor, de så kallade Gröna sidorna, där vi berättar om medlemsförmåner, framgångar, vad LRF arbetar för, med mera. Det tar lika mycket resurser att fylla en digital tidning som att fylla en papperstidning med innehåll och redaktionens storlek påverkas inte av vilket kanalval medlemmarna gör. Att rabatten just är 250 kr är på grund utav att så mycket kostar porto och utskick per medlem och år.