Kommer förändringen med nytt avgiftssystem 2015 även att omfatta LRFs GRO-medlemmar?

Förändringen med nytt avgiftssystem kommer att gälla för samtliga LRF-medlemmar. Men mot bakgrund av att branschavdelningen LRF Trädgård bildades först den 1 juli i år, har LRFs riksförbundsstyrelse tagit beslut om att se över eventuella behov av synkronisering av avgiftssystemet för de medlemmar som också är medlemmar i GRO (LRF Trädgård).
Separat information kommer senare. När är dock ännu inte bestämt.

Varför måste jag betala till både LRF och GRO?

GRO är sedan 2007 en del av LRF och den näringspolitiska bevakningen, växtskyddsarbetet och myndighetskontakter skötts med hjälp av LRF. GROs verksamhet är rikstäckande och medlemmarna har flera vägar in i LRF för att påverka de trädgårdspolitiska frågorna.

Varför måste jag betala till både LRF och LRF Trädgård?

LRF Trädgård startade som branschavdelning inom LRF den 1 juli 2014. Den nuvarande sektionsverksamheten i GRO flyttade då in i LRF Trädgård.
Som medlem i LRF Trädgård betalar du både medlemsavgift till LRF och branschavgift till LRF Trädgård.

Kommer LRF/GRO-medlemmarnas avgift att höjas?

Eftersom LRF inför en helt ny avgiftsmodell, där även omsättning räknas in som en rörlig avgift, kommer medlemsavgiften att påverkas/förändras för alla som är medlemmar i LRF.

Måste jag vara medlem i LRF Trädgård? Räcker det inte att jag är medlem i LRF?

För att ta del av den sektionsverksamhet som bedrivs och det arbete som görs branschspecifikt inom LRF Trädgård, måste du vara medlem även i LRF Trädgård.

Kan jag inte bara vara med i LRF Trädgård? Måste jag vara medlem i LRF?

Du måste vara LRF-medlem för att kunna vara med i LRF Trädgård.

Vad gör LRF för mig som har verksamhet inom trädgårdsnäringen?

LRF arbetar med näringspolitiska frågor och politiskt påverkansarbete som är angelägna för medlemmarna. Några frågor som är särskilt angelägna för medlemmar med trädgårdsproduktion är växtskydd, vattenskyddsområden, energifrågor kopplat till växthusodling samt landsbygdsprogrammet.

Vad innebär förändringen med att GRO övergår i LRF Trädgård?

Syftet är att samla branschspecifika trädgårdsfrågor i en enhet där både näringspolitik och sektionsverksamheten finns. LRF Trädgård leds av trädgårdsdelegationen, som består av en ledamot från varje sektion, GRO:s ordförande (om hon/han inte är utsedd av sektion) och två ledamöter från LRF:s förbundsstyrelse. Delegationen beslutar om LRF Trädgårds inriktning, omfattning och finansiering.

När får GRO-medlemmarna information om den nya medlemsavgiften?

Något datum kan vi inte säga nu, men det kommer att ske så snart vi sett över eventuella behov av synkronisering av avgiftssystemet för de medlemmar som också är medlemmar i GRO (LRF Trädgård).