Som företagare inom jord, skog och trädgård och landsbygdens miljö vet vi hur man får saker att växa. De gröna näringarna kan öka både BNP och sysselsättning i Sverige om vi får rätt förutsättningar. LRF är med och driver landsbygdens frågor på alla politiska nivåer. 

Varför har avgiften förändrats?
En av LRFs framgångsfaktorer har varit att vi lyckats anpassa oss till förändringar i omvärlden som påverkar medlemmarnas behov av och krav på organisationen. För att kunna erbjuda största möjliga medlemsnytta även i framtiden måste vi fortsätta med det. Om LRF ska kunna vara en effektiv och slagkraftig intresse- och företagarorganisation även för kommande generationer måste vi också säkerställa en långsiktig och robust finansiering av verksamheten.

Vad betyder ideell avgift respektive serviceavgift?
Ideell avgift: Alla medlemmar (huvudmedlem samt familjemedlem) betalar en ideell avgift på 260 kronor.
Fast serviceavgift: Den fasta serviceavgiften är enhetlig för samtliga huvudmedlemmar. För medlemmar som äger och/eller brukar areal och/eller bedriver företag med bas i de gröna näringarna tillkommer dock moms som sedan är avdragsgill i medlemmens företag. Rörlig serviceavgift: Den rörliga serviceavgiften består av tre delar och baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning med bas i de gröna näringarna. Moms tillkommer. Alla delarna ingår i den totala medlemsavgiften. Anledningen till att det är uppdelat har sin förklaring i skattelagstiftningen.

Varför vill LRF ha information om min omsättning? Vad räknas in i omsättningen?
Frågan om en omsättningsbaserad del i LRF-avgiften har diskuterats under många år. Från och med den 1 januari i år ingår omsättning som en del av den rörliga serviceavgiften. Den omsättningsbaserade delen syftar till att på ett bättre sätt återspegla och vara rättvis för nuvarande och framtida medlemmars verksamheter. Ett lantbruksföretag kan till exempel ha stor åkerareal med liten omsättning, medan ett annat lantbruksföretag har liten åkerareal med hög omsättning. Du som inte har lämnat in uppgift har placerats i ett schablonintervall som motsvarar en omsättning på 1 200–1 999 tkr, motsvarande en avgift på 960 kronor. Om du vill ändra dina fakturauppgifter tar du kontakt med Medlemsservice.

Varför ingår inte skogsbruk i den omsättningsgrundande avgiften?
Intäkter från skogsavverkning tas inte med eftersom avverkning av skog sker med många års mellanrum. Det har det i stället tagits hänsyn till i den skogsarealsbaserade avgiften. Jag har flera företag inom de gröna näringarna.

Hur redovisar jag areal och omsättning?
Redovisa den totala arealen och den totala omsättningen i samtliga bolag inom de gröna näringarna.

Kan jag dela upp betalningen och betala via autogiro?
Ja. Välj månadsvis, kvartalsvis eller per halvår. Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar på, betalningen dras automatiskt på rätt dag och du behöver inte godkänna något utan bara se till att du har pengar på kontot. Du måste fylla i ett medgivande att LRF får dra pengar från ditt konto, det görs enklast på din internetbank.

Varför utgår basolycksfallsförsäkring ur medlemskapet?
LRF vill erbjuda dig ett så bra och prisvärt försäkringsskydd som möjligt. Basolycksfallsförsäkringen ger ett grundskydd vid olycksfall och var från början tänkt som ett komplement till andra olycksfallsförsäkringar. Det har emellertid visat sig att en del medlemmar trott att basolycksfallsförsäkringen ger ett bättre skydd än den faktiskt gör. Vi har därför valt att ersätta den med en mer omfattande och modern olycksfallsförsäkring som inte ingår i medlemskapet. Men tack vare att LRF har många medlemmar har vi förhandlat ner priset så att du kan köpa försäkringen till ett förmånligt pris. Jag har fått faktura från Länsförsäkringar med två olycksfallsförsäkringar.

Behöver jag båda?
Den ena är den som ingår i Säker person- paketet. Den andra är den som redan förra årsskiftet ersatte Basolycksfall, som LRF tidigare betalade premien för. Det beror på hur bra skydd du vill ha. Du kan få medicinsk och ekonomisk invaliditet samt ersättning för behandlings- och läkningstid från båda. Det blir alltså dubbelt upp om någon av dessa ersättningar betalas ut. Övriga kostnader, till exempel skadade kläder, ersätts dock bara via den ena av försäkringarna.

Ingår någon försäkring i medlemskapet?
Ja, det ingår en baslivförsäkring om man gick med i LRF innan 70 års ålder samt att man varit med i mer än fem år. Värdet på baslivförsäkringen är 50 000 kronor upp till 65 års ålder, därefter 10 000 kronor så länge man är medlem, oavsett ålder.

Jag känner fler som vill vara medlemmar i LRF, hur gör jag?
Det enklaste sättet att bli medlem är att gå in på www.lrf.se/blimedlem och fylla i medlemsansökan där. Du är också välkommen att kontakta LRFs Medlemsservice på telefon 020- 44 44 33 eller medlemsservice@lrf.se.