Kent Lundström och Roma Wilma driver Åbrånets Limousin i Nordmaling, och har öppet gårdsbutiken på söndag. Foto: Calle Bredberg

Lämna dina uppgifter

Sedan 1 januari 2015 beräknas LRFs medlemsavgift utifrån en ny avgiftsmodell. För att avgifterna ska bli mer rättvisande behöver vi veta din omsättning från företagande inom de gröna näringarna. Läs mer om det nya avgiftssystemet här.

Det är tyvärr inte längre möjligt att lämna uppgifter här

Sedan 1 januari 2015 beräknas LRFs medlemsavgift utifrån en ny avgiftsmodell. För att avgifterna ska bli mer rättvisande behöver vi veta din omsättning från företagande inom de gröna näringarna.

Denna sida tyvärr släckt och det är inte längre möjligt att lämna dina uppgifter här. Önskar du lämna dina omsättningsuppgifter så kan du göra det här eller kontakta Medlemsservice på telefon: 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se