Tisdag, 26 januari:
Tack alla! Den ärliga dialogen stärker folkrörelsen i LRF

Det brukar sägas att det blir enklare med tiden. Men det gäller inte om man har Uppdrag granskning i hasorna. Det blir faktiskt värre. Och de tar allt mer tid i anspråk. Numera spikar de fast en ramberättelse tidigt i processen och jobbar sedan under lång tid med att fylla den med passande innehåll. Det innebär samtidigt att de väljer bort sådant som inte passar in. Och de drar sig inte längre för att blicka uppåt men sparka nedåt. Det blir helt enkelt mycket mer fokus på den enskilda människan mot att tidigare fokuserat på samhällsstrukturer och ”makten”. Det var tydligt under dessa två program.

Jag har denna gång en övergripande besvikelse på Uppdrag granskning. Vi ska tåla granskning. Alla dar i veckan. Men visst börjar vi undra varför man gör fyra väldigt lika program om svensk djuromsorg under ett år? Är det rimligt? Det finns en besvikelse i att UG inte ville rätta rena felaktigheter som de gick ut med i programmet. Uppgifter som vi kunde korrigera, men som UG totalt ignorerade. Besvikelse över hur lätt man ”bytte fot”, beroende på vilken utgångspunkt man hade. I ena stunden försvarade man djuraktivister med skälet att de inte var dömda för brott (i Land Lantbruks lantbrukspodd), i andra stunden hänger man ut en frikänd bonde som djurplågare, trots att han var frikänd. I det andra fallet var det viktigt att poängtera att ord stod mot ord..

Från LRFs sida bestämde vi tidigt att försöka ta reda på så mycket som möjligt kring själva granskningen och därefter agera transparent och öppet. Därför startade vi bland annat denna sida, ”Öppen granskning”. Även i den direkta kommunikationen med medlemmar, myndigheter och politiker delade vi med oss av de insikter vi gjorde på vägen. Vår utgångspunkt var och är att vi inte har något att dölja. Att missförhållanden avslöjas bidrar till att göra vår bransch bättre.

Vårt enda motkrav är att det måste göras sakligt och opartiskt. I synnerhet som granskningen inte riktas mot offentliga personer, de handlar om enskilda lantbrukare som många gånger redan gått igenom en tuff period i livet. Här har jag och redaktionen på Uppdrag granskning haft många och långa diskussioner.

Nu avslutar jag ”Öppen granskning” för denna gång. Vi ska nu fortsätta att bygga trovärdighet för de livsviktiga gröna näringarna och fördjupa vårt värdegrundsarbete. Tack alla som bidragit med råd, stöttning och kritik. Det är just detta – den öppna och ärliga dialogen mellan oss – som gör folkrörelsen LRF stark.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

Onsdag, 13 januari:
Se oklippta UG-intervjun med Palle Borgström

Fredagen den 8 januari intervjuades vår förbundsordförande Palle Borgström av Ali Fegan, reporter och programledare på Uppdrag Granskning, i SVT-huset i Göteborg. Denna intervju kommer, helt eller delvis, sändas den 20 januari.

Inför intervjun hade vi fått reda på frågorna i stort och vi hade också fått information om hur intervjun skulle gå till.

Formen var följande. Vi, Palle och jag själv, fick titta på ett inslag för oss själva i ett rum. Inslaget handlade om det som var själva huvudfrågan och skälet till intervjun. Att det bland LRF-förtroendevalda (med förtroendeuppdrag idag) finns personer som har djurförbud, har brutit mot olika lagar och regler kopplat till djurhantering alternativt har flera förelägganden inom djurhantering. Uppdrag Granskning nämnde själva att det rörde sig om 71 stycken, varav 17 av dessa har djurförbud.

Vi bad tidigt, och flera gånger efter det, att få över denna lista till oss för att kunna ta reda på om detta stämmer, men UG vägrade skicka över uppgifterna. Vi fick alltså inte möjlighet att kontrollera deras uppgifter.

I inslaget intervjuades LRF-förtroendevalda anonymt som enligt UG har ovan nämnda problem med sin djurhantering. Det visades även upp bilder och filmer tagna på gårdarna. Ingen av dessa var tagna av djurrättsaktivister (enligt UG), utan det är bilder tagna från andra sammanhang exempelvis uthämtade handlingar från Livsmedelsverket (från Officiella veterinärinformationer). Många av bilderna och filmerna är starka och kommer röra upp känslor.

En sekvens visar också upp ett besök som vi hjälpte UG med, att träffa en bonde utanför Vara där bonden fick förklara hur driften fungerar och hur djuromsorg ser ut idag. Bonden säger bland annat ”att så bra som korna har det idag, har de aldrig haft”. Ett fint och balanserat inslag.

En annan sekvens handlar om vad LRF är för något, vad vi står för och vår position som organisation. UG trycker tydligt på att vi är mycket stark lobbyorganisation och har starka kopplingar till Centern.

Detta var ingången till den intervju som vi släpper här för er att titta på. Den ska alltså inte spridas vidare utanför våra kretsar, med andra ord inte delas till andra. Vi vill att ni ska ha möjlighet att se innan programmet sänds, men vi sprider den inte till allmänheten.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

Tisdag, 12 januari: 
Q&A inför Uppdrag Granskning

LRF har tagit fram ett frågor och svar inför Uppdrag Gransknings program. Här är den korta versionen.
Här är den fullständiga versionen.

Måndag, 11 januari: 

UG jobbar som en PR-byrå

I dag blev vi på kommunikationsavdelningen uppringda av SVT Nyheter. De vill göra en intervju med någon LRF-företrädare om en opinionsmätning som Uppdrag granskning beställt. Den visar att förtroendet för Sveriges bönder sjönk kraftigt efter sändningen av programmet ”Arlagården”. En uppföljande mätning bekräftar nu tappet, enligt SVT-journalisten som vi pratar med. Tanken är att detta reportage ska sändas den 11 januari, alltså två dagar före sändningen av UGs kommande granskning av svensk djuromsorg.

Detta är ett bra exempel på hur UG jobbar med att driva intresse för sina program, och liknar i mångt och mycket arbetssättet hos en PR-byrå. Men det reser samtidigt en del frågor:
• Är UG stolta över att förtroendet sjunker för landets bönder? Dessutom just nu, när hela världen brottas med en global pandemi som sätter press på livsmedelsförsörjningen.
• Huvudjobbet i programmet Arlagården gjordes av dömda djurrättsaktivister. Nästa vecka väntar rättegång för några av dem för ett annat olaga intrång. Är det då inte en mer rättvis beskrivning att det var just djurrättsaktivister, med hjälp av SVT, som fick förtroendet för lantbrukarna att sjunka?

Vi meddelade vänligt men bestämt att vi inte har för avsikt att ställa upp på UGs PR-maskineri.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

29 december, 2020:
Ämne för intervjun är klar

Under tisdagen, den 29/12, fick vi mer information om vad UGs intervju med Palle kommer att handla om.

Följande mail fick vi från Lars-Göran Svensson, redaktör på Uppdrag Granskning:

”Hej
I reportaget som sändes i våras uppmärksammades att en handfull förtroendevalda hos er hade föreläggande och domar i djurskyddsärenden.
I en fördjupad granskning har vi nu hittat ett 70-tal förtroendevalda runt om i landet som har olika förelägganden, djurförbud, djurplågeridomar, andra domar. (siffran är t.v. preliminär)
Men inte i något av de fall vi väljer att lyfta i reportaget kommer vi att identifiera gården eller ägaren. Så vi kommer inte att ge er någon lista på namnen. Men jag utgår från att namnen redan dykt upp hos er i den kartläggning som ni själva håller på med.
Observera att detta ämne är ingen huvudfråga i våra kommande reportage kring djuromsorg utan detta handlar snarare om sidoinformation som dök upp i en annan större kartläggning vi gjort. Den kartläggningen berör inte LRF som förening.
Vi ordnar ett rum här på SVT där du/ni kan titta på reportaget i lugn och ro före intervjun - utan att bli filmade. Vi bedömer att reportagedelen det handlar om är c:a 20 minuter och intervjun med Palle Borgström blir c:a 3-5 min.
Lars-Göran Svensson
Redaktör
SVT Uppdrag granskning”

Vi har begärt att både få ut videosekvensen och UGs frågor i förhand, eftersom vi inte tycker det är rimligt mot tittarna, att inte ha möjlighet att vara väl förberedda till intervjun.

Att intervjun blir 3-5 minuter i programmet, betyder minst 60 minuters intervju.

UG fortsätter alltså att ta fram underlag kring förtroendevalda kopplat till ”olika förelägganden, djurförbud, djurplågeridomar, andra domar.” Som Lars-Göran nämnder, var frågan upp i maj-programmet i år. Då nämndes det att det var ett 10-tal förtroendevalda som hade förlägganden på sin verksamhet.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

21 december, 2020:
Sändningsdatum ”klara” för Uppdrag granskning

I början av januari kommer Palle Borgström bli intervjuad av Ali Fegan på Uppdrag granskning på deras redaktion i Göteborg. I och med detta, plus information vi fått från en annan branschaktör som också blivit intervjuad, kan vi med största säkerhet säga att programmet kommer att sändas den 13/1. Vi har också nåtts av information att ett till program om branschen kommer att gå en vecka senare, dvs den 20/1.

Eftersom tablån inte är kommunicerad än från SVT, så hanterar vi detta fortsatt som preliminärt.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

14 december, 2020:

Uppdrag Granskning vill ha "ansvarsintervju" med Palle

I fredags fick jag ett mail från Lars-Göran Svensson, redaktören på Uppdrag gransknings redaktion som jag har haft en hel del att göra med de senaste åren. Han ville boka in en intervjuförfrågan med Palle Borgström i början av januari. Det är vad som brukar kallas för ”ansvarsintervju” med syftet att ställa intervjuobjektet mot väggen och gärna överraska med en fråga som inte var känd på förhand. Vi har ännu inte fått klart kring exakt vilka frågeställningar som de vill ha svar på eller när programmet sänds. Förhoppningsvis kommer detta att klarna den närmaste tiden.

Jag återkommer då här på Öppen granskning med den informationen. Vi kommer självklart att medverka i någon form. Vi tycker även att vi har ganska bra koll på själva granskningen men vi vill veta mer om både vinkeln och om de valt att samarbeta med djurrättsaktivister även denna gång innan vi tackar ja.

Gunnar Gidefeldt
Kommunikationschef

10 december, 2020:

LRFs kommunikationschef: Jakten på tittarsiffror blir en jakt på mjölkbönder

Arla är ett globalt mejerikooperativ och ingen pytteliten nationell aktör.
Arla är fortfarande ett globalt mejerikooperativ som betalar alla bönder lika mycket.
Arlas VD startar en kostnadsutredning för att spara pengar åt bönderna. Men kvittona hamnar hos UG.
En Arlabonde i Hälsingland missköter verksamheten.
Arlabonden i Hälsingland var inte ensam. Det finns fler lantbrukare som får anmärkningar på djurhållningen.

Man kan tro att tangentbordet hakat upp sig. Men detta är innehållet i korthet på de fem senaste granskningarna som SVT Uppdrag granskning gjort om svenskt lantbruk de senast fem åren. De är inte i sig oviktiga granskningar. Men det finns ett mönster som stör. Och om någon månad är det dags igen. Program nummer sex i ordningen är under görning.

Vad är det då som gör att Sveriges mest profilerade grävande program varje år återkommer till lantbruket? Är svensk djurhållning så ”dålig” att det är befogat att göra dessa återkommande djupdykningar?

Kort och gott finns svaret i det som bekräftas dagen efter sändning. När ”resultatet” kommer och tittarsiffrorna från mätföretaget MMS ramlar ner i mailkorgen. Då vet man om programmet dagen innan blev flipp eller flopp. Jag har jobbat 12 år på en stor kommersiell tv-kanal och vet hur snacket går i TV-husen, om vad som är viktigt och vad som räknas.

Djur drar alltid stora tittarsiffror. Inte minst när programmet går ut på att visa att djur hanteras dåligt. Att tillsammans få ”förfäras” över hur svensk djuromsorg ”egentligen fungerar”. Det oavsett om vinkeln är att bonden inte har råd att ta hand om sina djur – och att verksamheten på grund av det går under – till att svenska bönder är ”dåliga djurhållare”. Djuromsorg som inte fungerar levererar tittande. Det vet Uppdrag granskning.

Men behöver verkligen Uppdrag granskning höga tittarsiffror, undrar du kanske? Är inte det något som de kommersiella bolagen jagar? För högt tittande är ju lika med höga annonsintäkter. För public service borde väl detta var totalt egalt, här ska väl det journalistiska avslöjandet stå i fokus? Men nej. Även svensk public service jagar tittarsiffror. Det är ett bevis på att man levererar tillbaka i det uppdrag man har till svenska folket. Sen mår man som såklart som journalist och redaktion bra av att peka på goda tittarsiffror, inte minst för att behålla sin status i mediehierarkin eller rent av för att få behålla sin plats i TV-tablån.

Vi i Sverige ska vara stolta över den goda djuromsorgen. Det är vad våra djurägande medlemmar arbetar med varje dag de går till jobbet. Sverige är dessutom internationellt känt för sin goda djurhållning, vilket Italiens motsvarighet till Uppdrag Granskning, Presa Diretta, rapporterade om i fjol och som FN-organet FAO nu använder i sina globala exempel

Och ja, det finns självfallet gårdar där det inte fungerar så bra som det skulle. Så som det är i alla branscher. Vi duckar inte för det. Istället arbetar vi för att stötta våra medlemmar som har problem. Först och främst för att vända utvecklingen på gården. Men också i det fall det behövs en ordnad avveckling.

Uppdrag granskning är otroligt skickliga i sitt hantverk, där råder inget tvivel. Reportrarna vet hur man gräver och det gör de otroligt bra. I grunden kan man inte som industri, allra helst när det handlar om just djur, vara upprörd över att de granskar oss. Det tål vi. Men det enögda perspektivet, den alarmerande tonen och jakten på tittarsiffror står faktiskt i motsats till grunduppdraget: att agera sakligt och opartiskt.

Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef LRF

7 december, 2020:
Brevet från Palle till LRFs djurägare

Bästa medlem,
Under 2020 har djuromsorgsfrågan återigen hamnat i fokus. Detta trots att vi har en djuromsorg i världsklass.

Vi har djurrättsaktivister som med odemokratiska metoder vill stoppa allt arbete med djur. Det finns även ett stort medieintresse, inte minst från SVT Uppdrag granskning som har gjort två program om svensk djuromsorg. LRF arbetar aktivt med båda dessa perspektiv. Det gör vi genom att kommunicera direkt till allmänheten men även i dialog med exempelvis politiker och beslutsfattare.

Skälet till att jag nu skriver till dig är att vi vet att Uppdrag granskning arbetar med ytterligare program om svensk djuromsorg. Det vet vi eftersom flera av våra medlemmar fått både föranmälda och oanmälda besök av deras reportrar. Mycket tyder på att de kommer att vinkla programmet mot de verksamheter som fått anmärkningar i kontrollsystemet i form av exempelvis förelägganden, åtalsanmälningar och djurskyddsbrister som upptäckts av officiella veterinärer. Det gäller såväl enskilda djurhållare som slakterier och organisationer.

Vi behöver förbereda oss på att denna granskning kan göra ett stort avtryck i konsumentledet. Det finns få frågor som engagerar oss människor så mycket som just djurvälfärd och matproduktion. Det visar inte minst Uppdrag gransknings egna tittarsiffror.
Därför har vi bett ett externt företag att sammanställa länsstyrelsens förelägganden och djurförbud. Vi ville bland annat veta hur vanligt det är med den här sortens tvingande beslut och vilka som är de vanligaste anmärkningarna. Slutsatserna – som är anonymiserade på person och gårdsnivå – har vi tänkt att använda inför och efter programmet.

För en sak är säker: bakom varje gård som brister i djurskyddet finns en unik berättelse. Ingenting pekar heller mot att omsorgen försämrats över tid. Vi ser många bevis på att kontrollsystemet i stort fungerar väl, särskilt när man vid uppkomna brister även kopplar in LRFs omsorgsgrupper och rådgivare för att hjälpa djurhållaren, något som istället bidragit till att djuromsorgen successivt förbättras över tid.

Avslutningsvis: vår utgångspunkt är att möta Uppdrag granskning med fakta och genom öppenhet och transparens. Här kommer det nationella branschrådet, som inrättades i början på året för att öka vårt gemensamma fokus på den goda djuromsorgen, att spela en viktig roll. Vi ska tillsammans stå upp för och vara stolta över den svenska djurvälfärden. Även om det naturligtvis finns fall där omsorgen brister. På den nystartade bloggen Öppen granskning kan du följa vårt arbete inför programmet. Du hittar den på www.lrf.se/oppen_granskning
Palle Borgström, förbundsordförande LRF