Bli medlem här genom att trycka på "Bli medlem": www.facebook.com/groups/viarlrf
(OBS! Vi måste kunna kontakta dig via meddelande på Facebook för att verifiera ditt LRF-medlemskap)

Genom denna grupp minskas avståndet mellan dig, andra medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer och ger dig ökad insikt i LRFs arbete. Gruppen ska ses som ett pågående samtal för att tillsammans kunna utveckla LRF som folkrörelse.

Gruppen har ingen beslutande funktion i organisationen, men är en mötesplats där du tillsammans med andra medlemmar kan diskutera frågor som du anser viktiga för dig och LRF i stort, samt sätta dig in i remissvar till myndigheter, beslut i riksförbundsstyrelse eller inför riksförbundsstämma.

I gruppen håller medlemmarna god ton i enlighet med LRFs värdegrund, precis som vid fysiska medlemsmöten. Sidan modereras av förtroendevalda inom LRF.

Välkommen!