Över 3 600 LRF-medlemmar från hela landet är medlemmar i Facebookgruppen Vi är LRF och varje dag tillkommer det nya medlemmar. Gruppmedlemmarna har nyligen fått komma till tals i en utvärdering som ska ge en bild av hur Facebook-gruppen kan förbättras. Även de tio moderatorer som sköter sidan, samt representanter från LRF Riks, har bidragit med synpunkter i utvärderingen.

Håkan Nilsson från Järpen har lång och gedigen bakgrund som förtroendevald inom LRF. Han var med och startade Vi är LRF och är fortfarande en av de moderatorer som jobbar med gruppen. Han har deltagit i planeringen och genomförandet av utvärderingen. Underlaget visar att det är viktigt med tydliga gruppregler samt en samkörd grupp moderatorer som upplever det meningsfullt och har roligt tillsammans. Det är avgörande för att skapa en god ton och ett välkomnande klimat.

– Det är väldigt viktigt att hantera tonläget i gruppen. När vi etablerar en bra ton och ett öppet förhållningssätt så plockar nya gruppmedlemmar upp det och det blir lättare att bibehålla, säger Håkan Nilsson.

Få inlägg anmäls

Väldigt få inlägg anmäls till moderatorerna och de har möjlighet att ta bort inlägg som strider mot gruppens nya regler. Moderatorerna har också möjlighet att stänga av medlemmar även om det ytterst sällan blir nödvändigt.

– Vi välkomnar att man har olika åsikter i en sakfråga, vi vill ju fånga upp det som är viktigt för medlemmarna i deras verksamhet. Men det får aldrig bli personangrepp, då agerar vi.

Utöver att gruppreglerna är reviderade och moderatorerna är mer samkörda initierar moderatorerna numera ämnen på måndagar och fredagar, vilket leder till intressanta diskussioner.

Modererar upp till annat

För moderatorerna är uppdraget en bisyssla med blygsam ersättning. Att ständigt hålla sig à jour med inlägg är tidskrävande och det finns också tekniska begränsningar som gör det svårt för moderatorerna att fånga upp allt.

– Vi godkänner alla initiala inlägg men om vi inte agerar i tråden så får vi inga push-notiser som ger uppdateringar och då kan det uppstå saker som vi missar. Den här utvärderingen har lett till att vi är mer samkörda och modererar mer lika. Vi har blivit tryggare i det vi gör. Det är en pågående process och jag tycker att vi har fått till ett bättre Vi är LRF i och med denna utvärdering.

Marknadsföring av produkter och aktiviteter, länkar till egna sidor eller bloggar, partipolitiskt material eller till artiklar bakom betalvägg är exempel på sådant som inte godkänns för publicering.

– Ibland måste vi moderatorer bolla oss emellan i vårt eget forum för att fatta beslut, men när vi meddelar en medlem varför ett inlägg inte godkänns så förstår de i princip alltid beslutet.

Medlemskap ett måste

Ett absolut grundläggande villkor för att gå med i gruppen är medlemskap i LRF. Medlemsservice kollar upp och godkänner förfrågan. Det sker dessutom en årlig avstämning av samtliga i gruppen mot LRFs medlemsregister.

Håkan Nilsson, en av moderatorerna.

Håkan Nilsson (på bilden) hoppas att medarbetare och högre förtroendevalda ska vilja bli mer synliga i gruppen och att Vi är LRF ska fungera som en första remissinstans dit nya idéer kan skickas för att samla in synpunkter.

– Av gruppens 3 600 medlemmar är en stor del kvinnor mellan 30-50, vilket är en kategori som LRF kan ha svårt att nå i andra sammanhang. Inte alla är aktiva i gruppen men många följer och öppnar inläggen och det har ju också betydelse. Vi är LRF har nu en potential att vara en digital bygdegård där alla känner sig välkomna.


Modereringen av Vi är LRF fungerar så här:

  • Tio personer sköter modereringen och gemensamt är att alla gillar sociala medier. Det har varit en låg omsättning av moderatorer sedan starten, men ambitionen är god geografisk spridning samt balans i köns- och åldersrepresentation.
  • Moderatorerna möts i ett eget forum. Sätter veckoämnen på måndagar och lättare ämnen på fredagar.
  • I snitt lägger de en halvtimme om dagen på modereringen och det är mycket lästid för att hålla sig uppdaterad
  • Moderatorerna kan varna och stänga av gruppmedlemmar på olika tid om gruppreglerna inte efterföljs.
  • Utvärderingen av Vi är LRF har genomförts av Folkrörelseutvecklingsenheten. Årligen träffas moderatorerna för planering, utbildning och utveckling.

 

Vid frågor går det bra att kontakta Håkan Nilsson som samordnar moderatorerna eller Anna Iwarsson som är chef för Folkrörelseutvecklingsenheten på LRF.