Nyheter
 • Riks
 • Ordna en aktivitet om arbetsmiljö och säkerhet!

  Halland, Värmland, Västra Götaland Just nu pågår LRFs projekt med fokus på arbetsmiljöfrågor. Inom det finns det möjlighet att ordna aktiviteter för att förbättra lantbrukets arbetsm... 30 september 2022

 • 7:e klassare gör gårdsbesök i dagarna 3

  Halland Under veckan så kunde 7:e klassare från Laholms kommuns högstadieskolor bland annat pröva på hur det är att köra skogsmaskin med simulator och väga... 30 september 2022

 • Arbetet med de nya Nordiska Näringsrekommendationerna fortsätter

  Halland, Värmland, Västra Götaland Nyligen skickades ett remissvar från på LRF Halland, LRF Värmland och LRF Västra Götaland, in på den oroande artikeln om miljömässig hållbarhet kop... 28 september 2022

 • Miljöstudenter på studiebesök

  Halland Under en dag fick miljövetarstudenter från Halmstads Högskola besöka en skogsfastighet samt en mjölk- och växtodlingsgård för att få en inblick i d... 28 september 2022

 • Vilt i skog, på åker och tallrik

  Halland Gröna möten arrangerade en kväll med temat viltvård ur olika perspektiv, där deltagarna fick ta del av olika erfarenheter från markägarens, Skogsst... 28 september 2022

 • Hallå där ...

  Halland, Värmland, Västra Götaland Sofie Leosson och Joakim Wigertoft ansvariga för aktivitetsinbjudningar i LRF under årsmötesperioden. 16 september 2022

 • Mersmak röjning avslutades med en skogsdag

  Halland I projektet Mersmak röjning har deltagarna under några träffar kunnat ta del av både teoretisk som praktisk kunskap för hur man kan nå olika mål me... 14 september 2022

 • EU förslag kan få långtgående konsekvenser för jord och skogsbruket i Sverige

  Halland, Värmland, Västra Götaland För Sveriges del innebär förslaget bland annat att mer skog behöver skyddas mot skogsbruk, ca 2,4 miljoner ha som behöver ställas av. 14 september 2022

 • Vänerns planerade miljöanpassade tappningsstrategi är på remiss. Vad kan det innebära?

  Halland, Värmland, Västra Götaland Vänern har en planerad tappningsstrategi som är ute på remiss nu. Denna innebär i korthet ca 1 dm högre vattennivå på våren i normalfallet, vad kan... 13 september 2022

 • Ny vardag gällande Nordens kosthållning?

  Halland, Värmland, Västra Götaland En liten uppdatering kring omarbetandet av Nordens näringsrekommendationer, som sätter grund för det svenska Livsmedelverkets nationella kostråd oc... 8 september 2022

Se fler nyheter Loader