Nyheter
 • Riks
 • Digitalt om regeringens krispaket

  Riks, Skåne LRF Skåne höll digital föreläsning kring regeringens krispaket den 5 maj. 6 maj 2020

 • Nedmyllning av stallgödsel - Höganäs

  Skåne Beslut om dispens från kravet på nedmyllning av stallgödsel. 28 april 2020

 • Insamling lantbruksplast

  Skåne Insamling genomförs två dagar under perioden maj – augusti, varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet. 28 april 2020

 • Kartläggning av säsongsarbetskraft i trädgårdsnäringen i Skåne

  Skåne Hushållningssällskapet har på uppdrag av Kompetensrådet i Skåne genomfört en kartläggning av kompetensbehovet i trädgårdsnäringen i Skåne. 24 april 2020

 • Arbetsförmedlingen: Se oss som en resurs

  Riks, Skåne LRF Skåne har sedan en tid kontakt med Arbetsförmedlingen i regionen. Man utbyter information om var behoven av arbetskraft finns och försöker matc... 16 april 2020

 • Dispens avseende spridning av gödsel i Kristianstads kommun

  Skåne LRF Skåne inkom 2020-02-26 med en ansökan om dispens avseende gödselspridningsrestriktioner enligt 23 b§, Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhän... 14 april 2020

 • Lantbruket i Skåne står starkt trots Coronapandemin

  Skåne LRF Skåne har genomfört en enkätundersökning hos våra 6930 företagarmedlemmar för att kartlägga Coronapandemins påverkan på lantbruket i Skåne. 14 april 2020

 • Corona

  Skåne LRF samlar allt som handlar om coronaviruset covid-19 på en sida. 27 mars 2020

 • LRF Skånes regionstämma blir digital

  Skåne Med anledning av Coronaviruset (covid-19) har regionstyrelsen i LRF Skåne beslutat att inte genomföra någon fysisk regionstämma torsdagen den 19/3. 12 mars 2020

 • Beslut om undantag från nedmyllningskrav - Ystad, Tomelilla, Simrishamn

  Skåne Enligt 23 b § SJVFS 2004:62 (ändrad genom 2015:21) vid spridning av stallgödsel för att förhindra jordflykt i Ystads-, Tomelilla- och Simrishamns k... 27 februari 2020

Se fler nyheter Loader