Nyheter
 • Riks
 • Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne

  Skåne – framtidstro och tillväxt? 11 mars 2019

 • Grattis till skåningarna som fick LRF Mjölks Guldmedalj 2019

  Skåne Nu är mottagarna av LRF Mjölks Guldmedalj presenterade. 4 mars 2019

 • Stoppa tjuven med DNA-märkning!

  Skåne I SLU Alnarps enkätstudie "Hur mår du och ditt företag?" framkom att brottslighet är ett problem för företagandet och att man lägger mycket tid på ... 28 februari 2019

 • Dispens nedmyllning Höganäs

  Skåne LRF Skåne har ansökt om dispens om undtag från bestämmelserna om nedmyllning efter spridning av stallgödsel. 25 februari 2019

 • Beslut om undantag från nedmyllningskrav Ystad-Österlen

  Skåne LRF Skåne har ansökt om dispens från kravet på nedbrukningskrav. 25 februari 2019

 • Dispens gödselspridning Kristianstad

  Skåne LRF Skåne har ansökt om dispens avseende gödselspridningsrestriktioner. 25 februari 2019

 • Det kan vara en barriär att man tycker att det är svårt att handla närodlat

  Skåne Tänk om det fanns ett kostnadsfritt sätt att synas för sina kunder? Det är idén bakom Lantnära, ett företag som vill att flera ska äta närproducerat. 28 januari 2019

 • Ordförandekonferens i Skåne

  Skåne Måndagen den 14 januari höll LRF Skåne ordförandekonferens för kommungrupps- och lokalavdelningsordföranden. 28 januari 2019

 • Studiecirkel om underhåll av diken och dikningsföretag

  Skåne Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne e... 18 december 2018

 • Rapport från styrelsemöte

  Skåne Nedan en rapport från regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2018. 9 november 2018

Se fler nyheter Loader