Nyheter
 • Riks
 • Rapport från styrelsemöte

  Skåne Nedan en rapport från regionstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2018. 9 november 2018

 • Information till dig som behöver ha dina djur ute längre än vanligt på grund av torkan

  Skåne Det är till Jordbruksverket du ska skicka in din dispensansökan men kontakta gärna din länsstyrelse först för att se om det finns någon annan enkla... 26 oktober 2018

 • Handlingsplan för Skånes friluftsliv

  Skåne LRF Skåne, Skåne-Blekinge Jordägareförbund och Södra har lämnat ett gemensamt yttrande gällande förslag till handlingsplan för Skånes friluftsliv, ... 15 oktober 2018

 • Skrivelse mot undersökningstillstånd i Skåne

  Skåne LRF Skånes skrivelse angående ansökan om undersökningstillstånd för mineraler Scandivanadium ltd. 11 september 2018

 • Bra uppslutning på stormöte om torkan i Skåne

  Skåne Under tisdag den 21 augusti anordnade LRF Skåne ett stormöte kring torkans effekter på växtodling och grönsaksproduktion på Foodhills i Bjuv. 23 augusti 2018

 • Stormöte om torkans konsekvenser

  Skåne LRF Skåne bjuder in samtliga medlemmar till ett stormöte om torkan och dess konsekvenser för växtodlingen och grönsaksproduktionen. 16 augusti 2018

 • Stängsling på outnyttjade betesytor

  Skåne Länsstyrelsen Skåne ser positivt på stängsling av outnyttjade betesytor och att använda dessa resurser. Rent formellt så blir det så att Skogsstyre... 1 augusti 2018

 • Lantbrukaren mer i trafiken än någonsin

  Skåne Tack för att du tar hänsyn till lantbrukarens transporter. 1 augusti 2018

 • Hur klarar ni torkan?

  Skåne Hans Ramel, regionordförande LRF Skåne 26 juli 2018

 • Undantag för regler

  Skåne På grund av den rådande torkan och foderbristen beslutar Länsstyrelsen Skåne enligt2 kap. 3 § SJVFS 2017:34 att inte göra avdrag för: 24 juli 2018

Se fler nyheter Loader