Nyheter
 • Riks
 • Ny samförvaltningsplan ska leda till klövviltstammar i balans

  Södermanland Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. 11 januari 2019

 • Sörmlands livsmedelsstrategi lanseras i februari

  Södermanland Under 2018 har ett intensivt arbete gjorts i Sörmland med att ta fram en regional livsmedelsstrategi och handlingsplan, med bas i den nationella li... 11 januari 2019

 • Julita fick årets Turismpris

  Södermanland Det blev Julita gård utanför Katrineholm, med Pettson och Findus, stora planteringar med pioner och med sina möjligheter till fin rekreation som to... 28 december 2018

 • Lägesrapport: Södermanlands utbetalningar av EU-stöden

  Södermanland Likviditeten är ansträngd hos många lantbruksföretagare efter sommarens torka. Därför är utbetalningarna av EU-ersättningar extra viktiga. 20 december 2018

 • Uppmaningen i Vadsbro-Blacksta: Anmäl alla brott!

  Södermanland Tisdagskvällen den 4 december samlades ett 50-tal personer i Vadsbro-Blacksta bygdegård för att diskutera hur man kan förhindra brottslighet på lan... 18 december 2018

 • Särskild satsning på ängs- och betesmarker

  Södermanland Efter årsskiftet inleds en nationell satsning som ska stärka jordbruksföretag som har betesdjur och vill arbeta med ängs- och betesmark. 9 december 2018

 • Öppnar nya möjligheter för uppfödare

  Södermanland, Örebro, Östergötland Det blev mycket lyckat när Naturbeteskött i Östergötland och HK Scan bjöd in till ett inspirationsmöte på Vreta Kluster. Med sig hade de nyheten at... 9 december 2018

 • Framtidstro på skogsseminarium utanför Flen

  Södermanland Intresset var stort för Agro Sörmlands seminarie med tema framtidens skogar. Det lockade ca 80 personer – markägare, företagare, skogsbolag och myn... 7 december 2018

 • Testbönder behövs för nytt väder

  Södermanland, Örebro, Östergötland Jordbruket digitaliseras allt mer och hjälpmedlen blir inte bara fler utan också allt mer specialiserade. Just nu pågår utvecklingen av SMHI:s nya ... 4 december 2018

 • Malmquist och Rydberg i delegationen

  Södermanland Margareta Malmquist och Clas Rydberg fortsätter som LRF:s representanter i Viltförvaltningsdelegationen för Södermanlands län under den kommande fy... 4 december 2018

Se fler nyheter Loader