Nyheter
 • Riks
 • Aktuellt från livsmedelsstrategierna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg

  Jönköping, Sydost Vi har tagit en pratstund med Rose-Marie Winqvist och Ann-Cathrine Carlsson som jobbar med de regionala livsmedelsstrategierna i LRF Jönköpings län... 21 april 2021

 • En uppdatering av det pågående arbetet inom området företagande och projekten Häst i Sydost, Mer mat fler jobb och Nya nätverk

  Jönköping, Sydost Då var det dags att sammanfatta vad som har skett sen årsskiftet inom följande områden i våra regioner  – Företagande, projektet Häst i Sydost, pro... 20 april 2021

 • Framtidens livsmedelsförsörjning - pandemins  konsekvenser & företagsnära forskning

  Jönköping, Sydost Två välfyllda kunskapsdagar har i veckan genomförts gemensamt av de tre regionala livsmedelsstrategierna i Småland och Öland i samverkan med LRF. 16 april 2021

 • Skogsutredningen skapar oro bland sydsvenska skogsägare

  Jönköping, Sydost Under måndagskvällen bjöd LRF Jönköpings län & LRF Sydost gemensamt in till ett teamsmöte under budskapet ”Kommer skogsutredningen hjälpa eller stj... 14 april 2021

 • Nu är det dax för plastinsamling!

  Jönköping, Sydost Plastinsamlingen har börjat och vill du ha koll på när det är i ditt område kan du registrera ett telefonnummer så att du får ett sms när det är da... 6 april 2021

 • Förbättrad lönsamhet bland regionens lantbrukare

  Jönköping, Sydost Förra årets positiva syn på lönsamheten bland lantbrukare i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län har förstärkts i år och inför 2022 tror... 6 april 2021

 • Hållbart samarbete är framtiden

  Jönköping, Sydost - Det finns lika många spelregler som styr skogsbruket som det finns åsikter om hur det ska skötas. För att kunna jobba framåt måste vi tänka nytt ... 31 mars 2021

 • Hur gick det på regionstämman i Sydost 2021?

  Sydost Det blev en mycket livlig debatt på LRF Sydosts regionstämma den 23 mars. Trots att stämman sändes digitalt från Kalmarsalen så hade de 151 fullmäk... 25 mars 2021

 • Årets valberedning i Sydost, Högsby - Fagerhult

  Sydost I Sydost har man tagit man fasta på att ett av de viktigaste förtroendemannauppdragen som finns är valberedningsarbetet. 2019 instiftade man därför... 25 mars 2021

 • Utökat säkerhetstänk för att minimera risken för skador på din gård vid inbrott eller intrång

  Jönköping, Sydost Under VIP onsdagen den 10 mars var polisen inbjuden för att berätta om dels vad du kan göra själv för att minska risken för skador och intrång på d... 12 mars 2021

Se fler nyheter Loader