- Vid krishändelser på landsbygden är det viktigt med kloka och handlingskraftiga människor som har lokalkännedom. Hjälpande händer där det behövs, helt enkelt. Dessutom har vi fordon som kan förstärka räddningsarbetet. Det säger Ann Larsson vid LRF Jämtland.

Idén att satsa på LRF Overall lanserades på höstkonferensen i mitten av november. Elisabeth Pettersson, lokalavdelningsordförande i LRF Färnebo Fläckebo, var inbjuden för att berätta om erfarenheten från att delta i räddningsarbetet vid skogsbranden i Västmanland. Med stort engagemang och precisa formuleringar trollband hon publiken i nära två timmar. Sedan diskuterades om det är önskvärt och möjligt att LRF Jämtland blir en del av länets civilförsvar. Vid slutredovisningen märktes det att deltagarna ser detta som en angelägen uppgift, under förutsättning att ansvaret för genomförande, försäkrings- och ersättningsfrågor ligger hos berörda myndigheter. Lokalavdelningsordföranden ska nu förankra tankegångarna hos de lokala medlemmarna. LRF Jämtlands regionstyrelse har redan inlett en diskussion med civilförsvarsdirektören på Länsstyrelsen och har nu ett starkt mandat att ta ett steg vidare i den kontakten.