Ett drygt trettiotal personer hade samlats i Rättvik när Stiernhööksgymnasiet bjöd in till nätverksträff för de gröna näringarna.

Rektor för naturbrukslinjen, Stig Liljergren, hälsade välkommen till detta första möte där man från gymnasiets sida vill ordna en mötesplats som för skola och bransch närmare varandra. På plats fanns representanter från flera av LRF:s lokalavdelningar, LRF Ungdomen, SLF, Leader, Växa samt elever och personal från skolan.

Vilka kompetenser kommer att behövas?

I grupper diskuterades därefter förutsättningar för landsbygdsföretagande och vad framtidens landsbygdsföretagare kommer att behöva för kompetens. Möjligheten att göra karriärbyte i vuxen ålder, erbjudande om seminutbildning och fokus på ekonomi och entreprenörskap i utbildningar var några av de mest diskuterade frågorna.

Undertecknad, David Levrén från LRF Dalarna-Gävleborg,  presenterade kort en förstudie som just nu görs kring nätverk för gröna näringar i Dalarna och Lotta Persson från Stiernhööksgymnasiet berättade om en satsning på praktikvärdsutbildning som sker i samarbete med LRF.

Träffen avslutades med lunch och en uppmaning till deltagarna att hjälpa till med tips på fler som bör bjudas in till nästa nätverksträff som planeras till tredje veckan i oktober.

                                                                                                                                                           David Levrén