Domen skjuter in sig på bristande samråd. Överklagandet av länsstyrelsens beslut gjordes av en rad närboende, som framför allt varit rädda för att bli störda av lukt från biogasprocessen.

Fick vänta på domen

Dala Biogas har väntat på beslutet i 16 månader. Företaget hade hoppats komma i gång redan i början av 2015. Styrelsen anser inte att de brustit i samråd, men har ännu inte beslutat sig för hur de nu ska agera. Det finns möjlighet att överklaga domen till högre instans.

- Många är involverade i det här projektet, som berör hela Dalarna. Nu står miljöutvecklingen i Dalarna stilla efter myndigheternas långsamma hantering, säger Torsten Gustafsson, ledamot i Dala Biogas styrelse.

Kotätast i Dalarna

Det är på Pellesberget i Stora Skedvi i Säters
kommun, i Dalarnas mest kotäta område,  som bolaget vill bygga sin samägda rötningsanläggning för biogas .

Efter fyra år av förberedelser, varav två år i LRF-projektform, fick Dala Biogas AB i slutet av 2013 beviljat drygt 27 miljoner
kronor i investeringsstöd av länsstyrelsen, ungefär en tredjedel av byggkostnaderna. I januari 2014 godkände länsstyrelsens miljöprövningsdelegation planerna.