Det var Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret, som fick ta emot värsta stormen av upprörda känslor. Det konstaterades att konsumenterna i väldigt hög grad står på mjölkböndernas sida. Men vad hjälper det när de danska och brittiska bönderna tjänar lika mycket som de svenska på att svenskarna köper Arlas produkter?

Lotta, som sitter i Mjölkdelegationen (LRF Mjölks styrelse), bekräftade att läget är mycket allvarligt.

- Det kommer att bli ett stålbad. Det kommer, tyvärr, vara många som måste sluta, sa hon.

Strul med lånegarantin

Men utan strid ska slaget om mjölken inte ges upp. En lista med 86 punkter gjordes redan i våras i samförstånd med landsbygdsminister Bucht. När det gäller den statliga lånegarantin är läget för närvarande låst. Staten har backat från att stå för 80 procent till ”bara” 50 och det accepterar inte bankerna, berättade Lotta.

- Vi hade ett akut telefonmöte i morse. Marknadsläget har  försämrats kraftigt och det är ingen ljusning i sikte. Det kommer fler prissänkningar.  

Det LRF Mjölk och LRF arbetar med är att i första hand lösa likviditetskrisen som många mjölkbönder hamnat i.

- Utbetalningarna av gårdsstödet och nötpengen är prioriterade och ska komma på den här sidan av årsskiftet.  Men miljöstödet och kompensationsbidraget betalas ut först nästa år, berättad Lotta.

LRF och LRF Mjölk arbetar med att få till möten och att skapa opinion.

- En vass debattartikel publiceras i Svenska Dagbladet 7 augusti!

(Du kan läsa debattartikeln här)

Djurvälfärdsersättningen

- Vi jobbar för en djurvälfärdsersättning. Men det blir tidigast 2017. Regeringen kan ge ett extrastöd på max 15 000 euro. Vi jobbar för en återbetalning på dieselskatten – 1,36 kr är för lite – och det är det som är högst prioriterat just nu.

Det blir snart ett nytt möte mellan lantbruksansvariga på bankerna i Dalarna, länsstyrelsen och LRF.

- Vi ska kratta manegen tills ni kommer till banken, lovade Lotta.

7 september träffas LRF Dalarna, länsstyrelsen, LRF Konsult och Wäxa för att prata mjölkkris.

- Det blir också en kraftsatsning för att få konsumenterna att köpa svensk ost.

- Vi ska inte använda argument om att hjälpa bonden utan vi ska hjälpa konsumenten att hitta  schyssta livsmedel.

LFA- kartan börjar få form

Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna, drog lite övergripande information om läget.

 - Det är en jäkla strid hela tiden för att inte få det sämre. Nu gäller det att trycka på: dieselskatten, utbetalning av stöd. Vi bombar på, för nu har vi beslutsfattarnas öra eftersom vi fått vanliga människors öra.

Han berättade också att Norrlandsgruppen arbetat med hur LFA och nationella stödet ska utformas.

- Kartan är jätteviktig. Vi har drivit på att indelningen måste bygga på ett system som går att förstå: klimatdata, temperaturdata. Det var helt omöjligt tills plötsligt en dag – så nu är det grund för indelningen.

- Vi har kikat på tre olika förslag tre fyra eller fem regioner. Norrlandsgruppen var ganska överens om att förespråka att dela in Norra Sverige i fem regioner. Det ger större möjligheter  att spegla förhållande på varje enskild gård. Det skulle ha blivit mer generellt med tre grupper.

Nackdelen med fler grupper, menade Martin, är om man vill att förändringen ska vara så liten som möjligt för så många som möjligt. Det kan bli orättvist mot den som satsat och byggt eftersom man legat i en bra grupp.

- Jag hoppas att det här ska gynna områden där det finns mycket produktion. Men varje gång man gör en karta så måste man dra ett streck.

 

Thomas Björklund, ordförande Jägareförbundet Dalarna, och Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna.

Jägareförbundet och LRF vill samarbeta

Det var Jägareförbundet som lockade fram heta diskussionsämne nummer två: vargen. Aktuellt i Dalarna är att jägarna vägrade godkänna villkoren för skyddsjakten på varg i Leksand nyligen.

- Det är konstigt att den som lämnar in ansökan ska betala skyddsjakten. Det finns mycket att jobba på här. Det bästa är om man kan få länsstyrelsen att ta initiativet och det allmänna att stå för kostanderna, sa Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna.

Michael Zakrisson påpekade att alla markägare inte är jägare men att paragraf 28 – rätten att skjuta vargen under pågående angrepp – annars är enda sättet att ”hålla tillbaka” vargstammen.

Jonny Jones i regionstyrelsen förklarade att det inte bara är mark- och eller djurägaren som kan utnyttja paragraf 28. En granne får hjälpa till, till exempel.

LRF Dalarna vill samarbeta mer med Jägareförbundet. Förutom när det gäller rovdjuren – där man är tämligen överens – så handlar det också om vildsvinen, vars stam ökar och där intressena mellan markägare och jägare ibland går isär.

 

Hans Johansson berättade om Jägareförbundets uppdrag.

"Vildsvinsproblem ska lösas"

- Vi ska försöka stärka samverkan mellan jägare, markägare och lantbrukare. Är det problem ska vi jobba med det i samverkan, sa Hans Johansson från Jägareförbundet.

För att kunna jaga vildsvin behöver viltvårdsområdena i samband med årsmötena skriva ned några särskilda formuleringar i protokollet med beslut om områdesjakt på vildsvin. Vi återkommer med det på annan plats snarast.

- Vi har mycket att vinna på att driva en gemensam linje med Jägareförbundet. Tillsammans är vi jättestarka, sa Martin Moraeus och berättade att Jägareförbundet Dalarna och LRF Dalarnas regionstyrelse sammanträtt i två timmar under dagen.

Du kan ta del av Jägareförbundet Dalarnas föredrag på kvällsträffen vi en länk till höger upptill på denna sida.

 

Kurs i att möta pressen

Lotta Zetterlund drog listan med aktuella utbildningar. Nya förtroendevald erbjuds en kurs 19 oktober i Borlänge. 20 november blir det en utbildning i hur man bemöter en journalist, Ordet är mitt. 20 oktober blir det en gemensam kommungruppsutbildning för Dalarna och Gävleborg i Västerberg, Storvik. Två ledamöter per kommungrupp får arvode och betald resa. Fler får följa med, men då utan ersättning.

Valberedningarna till lokalvdelningarna kommer att kallas till ett telefonmöte. När, och vilka frågor som kommer att tas upp, är under planering. Ansvarig är Erika Bränd.

Regionchef Håkan Johansson berättade att Skolverket ska utbilda praktikvärdar till naturbruksgymnasiet. Och en bra nyhet är att ansökningarna till naturbruksgymnsiernas lantbrukslinjer nu ökat rejält.

Regionchefen summerar

Varför är medlemmarna i Dalarna nöjda?

Avslutningsvis blev det grupparbete kring att Dalarna i år har Sveriges mest nöjda medlemmar, enligt LRFs undersökning Nöjd medlem.

Förslagen om orsaken till det gav beröm till Martin för hans sätt att sköta ordförandeskapet, till lokalavdelningarna för att de ordnar många bra aktiviteter, till Dalarna för att masar och kullor är vana att sköta saker själva även i motvind, till styrelse och personal för kompetens och engagemang, till LRF Samköps rabatter, till Tyllsnäsfesten, för sättet styrelsen hanterat intrångs- och rovdjursfrågan med mera, med mera.

En grupp menade att landsbygden är viktig i Dalarna och att LRF här har lyckats bli förknippad med landsbygdfrågor. En annan tyckte att både styrelse och personal lyssnade bra på medlemmarnas synpunkter och tog fasta på medlemmarnas behov.

Martin Moraeus tackade för att många berömt hans ordförandeskap.

- Som ordförande famlar man i mörker. Tacksam för att ni säger att jag fungerar bra. Man är aldrig bättre än sin senaste debattartikel. Det är som ett minfält.

Även plats för skratt

Träffen avslutades med att Jonny Jones uppvaktades av styrelsen med en tavla föreställande en äldre uthusbyggnad eftersom han fyllt 50 år. Hans kommentar: ”Jaha, ett ruckel!” lockade fram ett av kvällens många hjärtliga, unisona skratt.  

Och ja, mötena, att man träffas och trivs tillsammans, var också ett argument som återkom i diskussionen om orsaken till att LRF Dalarna har Sveriges nöjdaste medlemmar.