Länsstyrelserna, Mellanskog, Lantmännen, LRF Konsult och Hushållningssällskapet är exempel på andra än LRF som ordnar kurser, utbildningar och möten som kan intressera LRFs medlemmar.

David Levrén, företagsutvecklare på LRF-kontoret i Sandviken, har redigerat höstens infoblad, späckat med erbjudanden och information till de gröna näringarna.

Infobladet - fyra sidor fulla av annonser -  följer med tidningen Land som en bilaga. Spara den.

Du kan också läsa Infobladet här under rubriken relaterat.