Utbildningssatsningen inom Tillväxt Nötkött, som startade i våras, fortsätter nu i höst. Liksom i våras genomförs träffarna runt om i landet och det går att gå dem var som helst och i vilken ordning som helst.

Sammanlagt blir det 38 kurstillfällen. I Dalarna ges kurserna på Kristinegården i Falun och i Gävleborg på friskolan Nytorp i Arbrå.

Ämnena för höstens två kurser är Utfodringsstrategier och Affärsmässigt företagande.  På några ställen i landet ges också kurserna Optimal utfodring och Produktionseffektivitet.

Gård & Djurhälsan (sammanslagning av Taurus köttrådgivning, Svenska Djurhälsovården och Svenska Pig) håller i det praktiska. Ansvarig för utbildningsträffarna är Anett Seeman på Gård & djurhälsan, tel. 0702-67 60 31,

Du kan läsa allt om datum och hur du anmäler dig i dokumentet Utbildningsträffar när dig här ovan till höger.

"Utnyttja tillfället"

David Levrén är LRF Kötts kontaktperson mot regionerna  för Tillväxt Nötkött och hans råd är att någon från regionsstyrelsen eller LRF-kontoret utnyttjar utbildningstillfällena till att möta regionens nötköttsproducenter.

David Levrén

- När många av nötköttsproducenterna är samlade så är det ett bra tillfälle att ta emot tips om hur LRF kan stödja dem och få information om vilka frågor som är viktiga för dem just nu, säger han.

- Om någon vill ha tips om hur man kan utnyttja tillfället så går det bra att ringa till mig!

David har telefon 026-24 59 91.

Tillväxt Nötkött är ett samarbete mellan Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, McDonalds och Gård & Djurhälsan. Syftet med projektet är att nå tillväxt i svensk nötköttsproduktion genom ökad lönsamhet i hela kedjan och kurserna är bara en del i den satsningen.

I Falun ges kursen Afärrsmässigt företagande 28 oktober och Utfodringsstrategier 11 november. På Nytorp kommer Utfodringsstrategier 24 november och Affärsmässigt företagande 8 december.

Samtliga kurser i Dalarna och Gävleborg är förlagda till eftermiddagen klockan 13.00 - 16.00.