Möjligheten till avdödning med glyfosat kan vara mycket viktig för enskilda lantbrukare i områden där säsongen varit dålig. Stora ekonomiska värden står på spel för den som är drabbad.

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för användning av glyfosat i spannmål för foder i Norra Sverige.

Läs mer om villkor för användning!