Kompensationsstödet, som tidigare hette kompensationsbidrag (den engelska förkortningen LFA - Less Favoured Areas används också) förändras 2016. Bland annat ritas kartan över stödzonerna om och det liggande förslaget bygger på klimatzoner. Norrlandsgruppen, där LRF Dalarna och LRF Gävleborg är representerade,  tycker att den grunden är acceptabel.

- Hur man än gör är det några lantbruk som drabbas. Sämst är det för dem som valt att nyinvestera i ett område och räknat in ett högt kompensationsstöd men som med nya kartan hamnar i ett område med mindre stöd, sa Dalarnas ordförande Martin Moraeus på träffen för förtroendevalda i augusti.

LRF Dalarna och LRF Gävleborg lämnade gemensamma synpunkter

Inför att LRF skulle lämna in sina synpunker på det nya kompensationsstödet har regionerna fått yttra sig. LRF Dalarna och LRF Gävleborg har lämnat ett kortfattat yttrande angående den betydelse djurtätheten får med de föreslagna reglerna.

"Djurtätheten på hela företaget blir avgörande för vilken ”typ” man tillhör och således ersättningsnivå",skriver man bland annat.

"Det är olyckligt att skillnaderna mellan nivåerna är så stora och att gränsen är exakt. Eftersom djurräkningen sker kontinuerligt över året kan oförutsedda händelser med djuren få helt orimliga konsekvenser på stödet", menar man vidare.

"Förlust av biologisk mångfald"

Och skriver sedan:

"Kravet på hög djurtäthet, för att få högsta stödnivå, innebär en risk att betesmarker som har låg foderproduktion inte längre kommer att skötas. Utebliven skötsel av betesmarkerna innebär konsekvenser för uppfyllande av miljömål och förlust av biologisk mångfald."

Du kan läsa alla LRFs synpunkter som har skickats till Jordbruksverket i pdf-en under rubriken relaterat.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om hur och varför kompensationsstödet ändras.