Stiernhööksgymnasiet i samarbete med LRF Dalarna bjuder in till en handledarutbildning för praktikgårdar

Yrkesutbildningar på gymnasieskolan ska ha en god kontakt med sin bransch. Dels ska det finnas ett branschråd som diskuterar utbildningsfrågor och dels ska alla elever ha minst 15 veckors praktik. Praktiken kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Satsning av Skolverket

Skolverket genomför nu en satsning på att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska bli bättre kopplad mot de mål eleven ska uppnå i utbildningen.

LRF Dalarna har beviljats ett statsbidrag för att främja att fler företagare genomgår handledarutbildningen. Den  handledarutbildning som nu erbjuds är till viss del lärarledd i samarbete med Stiernhööksgymnasiet. Vid avslutad utbildning och inskickat intyg utbetalas en premie från LRF om 1 000 kronor.

I Rättvik och i Säter

Varje utbildning är fördelad på två tillfällen med eget webbaserat arbete där emellan. Utbildningen kommer att ges på två orter (två eftermiddagar)dels i Rättvik på Stiernhööksgymnasiet (5 november och 10 december) dels i Säter, i Vuxenskolans lokaler (6 november och 11 december).

Utbildningen inleds med att Lotta Persson från Stiernhööksgymnasiet och Lotta Zetterlund från LRF informerar om vikten av ett gott samarbete mellan utbildning och bransch.

Är du intresserad? Sista anmälningsdag är måndag 2 nov.

Anmälan via e-post till  Lotta Persson, Stiernhööksgymnasiet