I hela landet omfattar licensjakten totalt 46 individer. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2016 eller till dess att respektive länsstyrelse dessförinnan avlyser jakten.

Flest vargar, 20, får skjutas i Värmland som desuutom får fälla sex vargar i ett revir gemenamt med Örebro. Dessutom får sex vargar skjutas i Västmanland.

vargjakten i Gävleborg får ske i Åmot/Ockelbo-reviret och i Dalarna i Lövsjö-reviret.

Förvaltning viktig

- Det är jätteviktigt att vargstammen, liksom andra viltstammar, förvaltas, säger Lotta Zetterlund, som ansvarar för rovdjursfrågor på LRF-kontoret i Sandviken.

- Annars tar det en ände med förskräckelse, vare sig det handlar om älg eller varg.

Men för LRF är ändå skyddsjakt den viktigaste rovdjursfrågan. Att skyddsjakten vid behov kan starta snabbt, skötas smidigt och finansieras med statliga medel.

- Vi jobbar hårt för att inte skyddsjakten ska vara en belastning för enskilda företagare. Men dit har vi en bit kvar att gå.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg kan överklagas till Naturvårdsverket.