Regeringen beslutade i höstas att överpröva vattendelegationernas åtgärdspaket. Ett beslut som LRF mottog med glädje.

- Allt arbete vi gjort - alla lokala möten vi ordnade och synpunkter som samlades in från medlemmarna - har nu burit frukt, säger Pirjo Gustafsson.

Hon hoppas förstås att regeringens överprövning ska innebära rimligare krav och förväntningar på lantbruket.

- Någon måste skaffa en helhetsbild, väga vad vi riskerar att förlora i livsmedelsproduktion i förhållande till vad vi vinner i miljö.

- Vattendelgationernas förslag till åtgärder innebar kostnader som långt överskred nyttan med åtgärderna, säger Pirjo Gustafsson.

Vill lyfta frivilliga insatser

Hon poängterar att Gävleborg och Dalafrna har väldigt liten andel åker på sin totala areal. Med Vattendelegationens åtgärdsprogram skulle ännu mer försvinna, balnd annat i orimligt tilltagna kantzoner - och det utan ersättning till markägaren.

LRFs lobbyarbete när det gäller vattenåtgärder fortsätter, nu mer inriktad mot riksdag, regering och politiker.

- Vi vill lyfta de frivilliga insatser som lantbruket gör och kan fortsätta att arbeta med, till exempel via Greppa näringen, säger Pirjo Gustafsson. Pirjo Gustafsson.