Regionförbundsstämman i Dalarna äger rum 22 mars. Platsen blir densamma som förra året: Lugnet Kyrkan i Falun.

- Det var så bra där! säger Erika Bränd, som ansvarar för allt praktiskt kring stämman.

Årsmötessäsongen för Dalarna börjar 15 januari och pågår en månad. Här finns all information. Nytt för i år är att valrapporten kan fyllas i och skickas direkt från nätet. Ny är också utmärkelsen Gröna hjärtat, som lokalavdelningen delar ut själv.