LRF Dalarna ordnar två informationsmöten om nya LFA-kartan och de konsekvenser den får för kompensationsstödet och nationella stödet i Dalarna. Lars-Erik Lundkvist kommer den 20 januari till Mora på förmiddagen och till Gustafs på kvällen. (Se hemsidans kalendarium).

Bryssels krävde att kriterierna för gränsdragningarna på LFA-kartan (LFA=Less Favoured Areas, mindre gynnade områden) ska vara transparenta och jämförbara. En ny karta har presenterats och det innebär också att de stöd som bygger på LFA-kartan fördelas om 2016. Några blir vinnare. Andra förlorar.

Många kom till LFA-mötena i Gävleborg i december.

- Det kommer att slå oerhört hårt i vissa områden, säger Lotta Zetterlund, ombudsman LRF Dalarna-Gävleborg, som deltog i tre informationsmöten som Lars-Erik Lundkvist höll i Gävleborg i december.

- Gästrikland och södra Dalarna tillhör förlorarna. Avesta får inget kompensationsstöd alls, som det ser ut, medan det blir stora ökningar i norra Sverige.

Lotta Zetterlund

De som förlorar mest får dock i en övergångsperiod kompensation.

- Ingen ska behöva förlora mer än 12 öre per liter mjölk under de första tre åren, säger Lotta Zetterlund, som inte nog kan understryka hur viktigt det är att alla får samma och korrekt infromation om förändringarna.

LRF och även LRFs Norrlandsgrupp jobbar nu för att få en mer rättvis karta till 2017.

- LRF försöker påverka så mycket det går för att få med fler kriterier förutom temperatur till en ny karta redan nästa år. Till exempel kan man ta med hur skiftena ser ut och jordmånen, säger Lotta Zetterlund.

Vid mötena får de som vill möjlighet att ställa frågor och  föra fram synpunkter.

- Det är viktigt att Lars-Erik Lundkvist, som jobbar med de här frågorna, får infomation direkt från dem det berör.