Magnus Norberg är jurist på LRF Konsult i Umeå och specialiserad på förvaltnings- och miljörätt. Han kommer att fortsätta på Konsult på halvtid och axla vikariatet för Ida på den andra halvtiden från och med 4 januari. Han har tidigare arbetat drygt fem år på Umeå tingsrätt och mark- och miljödomstolen.

Magnus Norberg är inriktad mot mark- och miljörelaterad juridik, vilket innebär frågor om fastighetsrätt, plan- och byggrätt och miljörätt.

Magnus Norberg