Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare på regionkontoret i Sandviken, är projektledare för integrationsprojektet. Hon ska tillsammans med projektmedarbetaren Hans-Olof Marcus på Skogsstyrelsen kartlägga dels behoven i regionernas gröna näringar, dels tillgången på kompetens bland nyanlända flyktingar.

- Vi kommer ju inte att söka på förläggningar för asylsökande - där kommer vi nog inte in - utan via arbetsförmedlingen och SFI, Svenska för invandrare, funderar hon, dagarna efter att hon fått uppdraget.

- Sedan få vi ta kontakt med andra som arbetat med asylsökanden och, naturligtvis med företagare inom skogs- och lantbruk.

Ska möta ett behov

Så här står det i den projektansökan som Tillväxtverket beviljat:

"Projektet syftar till att möta det behov av arbetskraft som finns inom grön sektor, genom att öka kunskapen om den kompetensresurs som nyanlända och utrikesfödda utgör. LRF och Skogstyrelsen ska via projektet utveckla kunskaper om företagens och de nyanländas förutsättningar för praktik i grön sektor."

Projektet ska i Dalarna arbeta med Avesta, Borlänge, Falun och Hedemora kommuner. I Gävleborg ingår Gävle, Hofors, Sandviken, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamns kommuner.