"Det finns en stor oro bland våra lantbrukare med djurhållning i Dalarna och Gävleborg när det gäller distriktsveterinärerna, DV. Problemen började i Gävleborg för ett par år sedan ", står det i inledningen av brevet.

Att den då rådande personalsituationen  i Bollnäs gjorde att lantbrukare inte fick veterinärhjälp när de behövde resulterade i ett möte. Från veterinärhåll beklagade man den rådande situation och lovade att det skulle bli bättre, berättas i brevet till Jordbruksverket.

Problem i hela Dalarna

Idag har samma besvärliga situation uppstått i Hudiksvall och i hela Dalarna.  Det är för stor personalomsättning, anser LRF Dalarna och LRF Gävleborg,  vilket gör att det kommer nya oerfarna veterinärer ut vid behandlingarna. Dessutom saknas bakjour.

Det är svårt att få ut en veterinär på jourtid i stora områden. I glesbygden kan djurägaren per telefon få till svar att man inte har någon resa till det området den dagen och då blir djuren obehandlade.

 I och med att personalomsättningen är stor så ökar tillgången på privata veterinärer som hoppat av från distrikten och klarar veterinärvården som behövs på vardagarna på dagtid. Då får man som lantbrukare kontinuitet och den som kommer ut känner både djur och lantbrukare.

Ingen jour bland privatpraktiserande

Men bland de privata veterinärerna finns i dag ingen jourverksamhet och det gör att man under helger och obekväm arbetstid måste förlita sig på distriktsveterinärstationerna.

- Vår förhoppning är att man från Jordbruksverkets sida granskar anledningen till den stora personalomsättningen och gör något åt situationen, säger Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken och den som skrivit brevet.

Alternativet är att man från Jordbruksverkets sida  involverar de privata veterinärerna i jourpassen för att säkra upp att jourverksamheten fungerar i hela länen, anser LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

- Vi befarar redan nu att det är djur som utsätts för onödigt lidande på grund av den situation som vi har kring veterinärverksamheten i våra båda län, säger Lotta Zetterlund, som hoppas att Jordbruksverket nu ska höra av sig med förslag på lösningar.